KONINKLIJKE BELGISCHE WIELRIJDERSBOND

ROYALE LIGUE VELOCIPEDQUE BELGE

KLIMKOERSEN - COURSES DE COTE Juniores 2017

05/07/2017

HERBEUMONT

Website

Info

Kandidatuur

 

Deelnemers/Participants

Uitslag/Résultats

16/08/2017

VRESSE S/SEMOIS

Website

Info

Kandidatuur

 

Deelnemers/Participants

Uitslag/Résultats

Klimkoersen / Courses de côte : Nieuwelingen  - Débutants 2017

Aan de klimkoersen kunnen maximum 10 buitenlandse renners deelnemen, bevestigd door hun nationale federatie. Enkel buitenlandse nationale ploegen, - regionale ploegen en - districtsploegen (max. 2 ploegen van 5 renners) en maximum twee per land komen hiervoor in aanmerking. De organisatie moet de keuze van deze ploegen uiterlijk 6 weken vooraf aan het sportsecretariaat melden. Van elke ploeg moet de schriftelijke toelating van hun resp. nationale federatie bijgevoegd worden. 

Uitsluitend de renners die geselecteerd zijn door hun provinciale afdeling kunnen deelnemen aan de klimkoersen
Dit in functie van de quota die vastligt op een maximumtotaal van 120 nieuwelingen  —150 juniores deelnemers

OPGELET: GEEN INSCHRIJVINGEN TER PLAATSE !

05/07/2017

HERBEUMONT

Website

Info

Kandidatuur

 

Deelnemers/Participants

Uitslag/Résultats

16/08/2017

VRESSE S/SEMOIS

Website

Info

Kandidatuur

 

Deelnemers/Participants

Uitslag/Résultats