KONINKLIJKE BELGISCHE WIELRIJDERSBOND

ROYALE LIGUE VELOCIPEDQUE BELGE

LOTTO-BEKER VAN BELGIË 2019 – LOTTO-COUPE DE BELGIQUE 2019

ELITE Zonder/Sans Contr. & U 23

Reglement Lotto-Beker van België Elite z/c & U23 2019

Kandidatuur deelname – Candidature participation

Ploegen zijnde: Belgische clubploegen, Belgische regionale en provinciale selecties) die wensen deel te nemen aan de Lotto-Beker van België 2019 moeten zich voor uiterlijk 5 DECEMBER 2018 enkel online kandidaat stellen bij Belgian Cycling. De aanvraag moet verplicht ook de lijst bevatten van de renners elites z/c en U23 die bij de club in 2019 zijn aangesloten met naam, voornaam en UCI-code, alsook hun palmares 2018. (per e-mail aan XAVIER.VANDERMEULEN@BELGIANCYCLING.BE)

Om in aanmerking te komen, moeten de clubs ten minste 10 Belgische renners Elite z/c of U23 voor 2019 hebben aangesloten.

Les équipes à savoir: clubs belges, équipes régionales et provinciales belges) qui désirent participer à la Lotto-Coupe de Belgique 2019 doivent poser leur candidature uniquement online pour le 5 DECEMBRE  2018 au plus tard. La demande doit impérativement comporter la liste des coureurs élites s/c et U23 affiliés au club en 2019, avec leur nom, prénom et code UCI, ainsi que leur palmarès 2018. (par e-mail à XAVIER.VANDERMEULEN@BELGIANCYCLING.BE)

Pour pouvoir entrer en ligne de compte, les clubs doivent en outre affilier un minimum de 10 coureurs Elites s/c ou U23 belges pour 2019.

LOTTO-BEKER VAN BELGIË 2019 – LOTTO-COUPE DE BELGIQUE 2019

JUNIORES / JUNIORS

Reglement Lotto-Beker van België Juniores/Juniors 2019

Kandidatuur deelname – Candidature participation

Belgische clubploegen die wensen deel te nemen aan de Lotto-Beker van België Juniors 2019 moeten zich voor uiterlijk 5 DECEMBER 2018 enkel online kandidaat stellen bij Belgian Cycling .

Alleen de clubs die voldoen aan volgende voorwaarden kunnen zich kandidaat stellen:

1. ze moeten in het bezit zijn van het “J”-label 2019.

2. alle clubs moeten de solidariteitsbijdrage 2019 ten bate van het Jeugdfonds betaald hebben.

De aanvraag moet verplicht ook de lijst bevatten van de renners Juniores  die bij de club in 2019 zijn aangesloten met naam, voornaam en UCI-code, alsook hun palmares 2018. (per e-mail aan XAVIER.VANDERMEULEN@BELGIANCYCLING.BE .

Les clubs belges qui désirent participer à la Lotto-Coupe de Belgique Juniors 2019 doivent poser leur candidature uniquement online pour le 5 DECEMBRE 2018 au plus tard.

Seuls les clubs qui remplissent les conditions suivantes peuvent poser leur candidature:

1. ils doivent être en possession du label “J” 2019

2. tous les clubs doivent avoir payé la redevance solidarité 2019 en faveur du Fonds de la Jeunesse.

La demande doit impérativement comporter la liste des coureurs Juniors affiliés au club en 2019, avec leur nom, prénom et code UCI, ainsi que leur palmarès 2018. (par e-mail à XAVIER.VANDERMEULEN@BELGIANCYCLING.BE )

LOTTO-BEKER VAN BELGIË 2019 – LOTTO-COUPE DE BELGIQUE 2019

NIEUWELINGEN / DEBUTANTS

Reglement Lotto-Beker van België Nieuwelingen/Débutants 2019

Kandidatuur deelname – Candidature participation

Belgische clubploegen die wensen deel te nemen aan de Lotto-Beker van België nieuwelingen 2019 moeten zich voor uiterlijk 5 DECEMBER 2018 enkel online kandidaat stellen bij Belgian Cycling.

Alleen de clubs die voldoen aan volgende voorwaarden kunnen zich kandidaat stellen:

1. ze moeten in het bezit zijn van het “J”-label 2019

2. alle clubs moeten de solidariteitsbijdrage 2019 ten bate van het Jeugdfonds betaald hebben.

De aanvraag moet verplicht ook de lijst bevatten van de renners nieuwelingen die bij de club in 2019 zijn aangesloten met naam, voornaam en UCI-code, alsook hun palmares 2018. (per e-mail aan XAVIER.VANDERMEULEN@BELGIANCYCLING.BE .

Les clubs belges qui désirent participer à la Lotto-Coupe de Belgique Juniors 2019 doivent poser leur candidature uniquement online pour le 5 DECEMBRE 2018 au plus tard.

Seuls les clubs qui remplissent les conditions suivantes peuvent poser leur candidature:

1. ils doivent être en possession du label “J” 2019

2. tous les clubs doivent avoir payé la redevance solidarité 2019 en faveur du Fonds de la Jeunesse.

La demande doit impérativement comporter la liste des coureurs débutants affiliés au club en 2019, avec leur nom, prénom et code UCI, ainsi que leur palmarès 2018. (par e-mail à XAVIER.VANDERMEULEN@BELGIANCYCLING.BE )

U23 Road-Series 2019 / U23 Road-Series 2019

Reglement U23 Road-Series 2019 / U23 Road-Series 2019

Kandidatuur deelname – Candidature participation

Ploegen zijnde:

O. Belgische clubploegen: de aanvraag moet verplicht ook de lijst bevatten van de renner U23 die bij de club in 2019 zijn aangesloten met naam, voornaam en UCI-code, alsook - verplicht - hun palmares 2018. (per e-mail aan XAVIER.VANDERMEULEN@BELGIANCYCLING.BE .

O.Belgische continentale wegploegen UCI met ten minste 10 renners U23, die verplicht dienen deel te nemen aan elke wedstrijd tellende voor de U23 Road-Series 2019 en in aanmerking komen voor de betreffende klassementen.

die (wensen/dienen) deel te nemen aan de U23 Road-series 2019 moeten zich voor voor uiterlijk 5 DECEMBER 2018 enkel online kandidaat stellen bij Belgian Cycling  .

Les équipes, à savoir:

O.  Clubs Begles avec mention des nom, prénom, codes UCI et - obligatoirement - le palmarès 2018 des coureurs U23  qui feront partie de l’équipe en 2019. (par e-mail à XAVIER.VANDERMEULEN@BELGIANCYCLING.BE )

O. Equipes continentales route UCI belges comptant au moins 10 coureurs U23, qui sont obligées de participer à chaque épreuve comptant pour la U23 Road-Series 2019 et qui entrent en ligne de compte pour les classements afférents.

 qui (désirent/doivent) participer à la U23 Road Series 2019 doivent poser leur candidature uniquement online pour le 5 DECEMBRE 2018 au plus tard .

LOTTO-BEKER VAN BELGIË 2019 – LOTTO-COUPE DE BELGIQUE 2019

DAMES ELITE / FEMMES ELITE

Reglement Lotto-Beker van België Dames Elite/ Femmes Elites 2019

Kandidatuur deelname – Candidature participation

Belgische clubploegen die wensen deel te nemen aan de Lotto-Beker van België 2019 moeten zich voor uiterlijk 5 DECEMBER 2018 enkel online kandidaat stellen bij Belgian Cycling. De aanvraag moet verplicht ook de lijst bevatten van de dames elite die bij de club in 2019 zijn aangesloten met naam, voornaam en UCI-code. (per e-mail aan XAVIER.VANDERMEULEN@BELGIANCYCLING.BE)

Om in aanmerking te komen, moeten de clubs ten minste 10 rensters dames Elite of U23 voor 2019 hebben aangesloten.

Clubs Belges qui désirent participer à la Lotto-Coupe de Belgique 2019 doivent poser leur candidature uniquement online pour le 5 DECEMBRE 2018 au plus tard La demande doit impérativement comporter la liste des coureurs femmes élite affiliés au club en 2019, avec leur nom, prénom et code UCI. (par e-mail à XAVIER.VANDERMEULEN@BELGIANCYCLING.BE)

Pour pouvoir entrer en ligne de compte, les clubs doivent en outre affilier un minimum de 10 coureurs femmes Elite & U23 pour 2019.