Kandidatuur deelname 2017 / Candidature participation 2017


Kandidatuur/Candidature
Kandidatuur deelname (*)
Candidature participation (*)
Clubs die (wensen/dienen) deel te nemen aan de Lotto BVB / TOPCOMPETITIE 2017 moeten zich voor uiterlijk 5 DECEMBER 2016 kandidaat stellen
Clubs die (wensen/dienen) deel te nemen aan de Lotto Cycling Cup 2017 moeten zich voor uiterlijk 1 JANUARI 2017 kandidaat stellen
Clubs qui (désirent/doivent) participer à la Lotto CDB / TOPCOMPETITIE 2017 doivent poser leur candidature à la RLVB uniquement online pour le 5 DECEMBRE 2016 au plus tard
Clubs qui (désirent/doivent) participer à la Lotto Cycling Cup 2017 doivent poser leur candidature à la RLVB uniquement online pour le 1 JANVIER 2017 au plus tard
Club -Ploeg/Equipe - Interprovinciale, provinciale of regionale selecties / Sélections interprovinciales, provinciales ou régionales
Naam / Nom (*)
Voorzitter of Secretaris Président ou Secrétaire
Naam
Nom (*)
Adres
Adresse
Postnr.
Code postal
Woonplaats
Lieu
E-Mail (*)
Tel / GSM nr
Alleen de clubs die voldoen aan volgende voorwaarden kunnen zich kandidaat stellen : zie voorwaarden
L'équipe est d'accord avec toute la réglementation: réglementation

De ploeg verklaart zich akkoord met het volledige reglement
L'équipe est d'accord avec toute la réglementation