KONINKLIJKE BELGISCHE WIELRIJDERSBOND

ROYALE LIGUE VELOCIPEDQUE BELGE

BK / CB CYCLO-CROSS 2019-2020

Aspiranten/Aspirants — Amateurs — Masters

 PEER 24/11/2019 KANDIDATUREN

De 80%-regel zal niet worden toegepast, gedubbelde renners worden niet uit wedstrijd genomen

La règle des 80% ne sera pas appliquée, les coureurs doublés ne devront pas quitter l’épreuve

INFO

DEELNEMERS/PARTICIPANTS

ASPIRANTEN  -  AMATEURS/MASTERS

UITSLAG/ RESLUTAT

ASPIRANTEN  -  AMATEURS/MASTERS

Andere categorieen / autre categories

ANTWERPEN 11/12-01-2020 

KANDIDATUREN 

 

De weerhouden kandidaten zijn de eerste 70 die hun kandidatuur hebben gesteld binnen de gestelde termijn en die het beste geklasseerd staan in de Belgische (of UCI-) ranking,

 

Les premiers 70 coureurs qui posent leur candidature dans les délais convenus et qui sont les mieux classés dans le classement belge (ou UCI) seront sélectionnés.

 

INFO

 

WEBSITE

 

DEELNEMERS/PARTICIPANTS

ZATERDAG

ZONDAG

UITSLAG/ RESLUTAT

ZATERDAG

ZONDAG