KONINKLIJKE BELGISCHE WIELRIJDERSBOND

ROYALE LIGUE VELOCIPEDQUE BELGE

KLIMKOERSEN - COURSES DE COTE Juniores 2019

18/07/2019

HERBEUMONT

Website

Info

Kandidatuur

 

Deelnemers/Participants

Uitslag/Résultats

01/08/2019

VRESSE S/SEMOIS

Website

Info

Kandidatuur

Deelnemers/Participants

Uitslag/Résultats

KLIMKOERSEN - COURSES DE COTE DAMES Juniores 2019

31/07/2019

VRESSE S/SEMOIS

Website

Info

Kandidatuur

Deelnemers/Participants

Uitslag/Résultats

Klimkoersen / Courses de côte : Nieuwelingen  - Débutants 2019

Uitsluitend de renners die geselecteerd zijn door de bondscoach (Nieuwelingen) of door hun provinciale afdeling kunnen deelnemen aan de klimkoersen
Dit in functie van de quota die vastligt op een maximumtotaal van 120 nieuwelingen  —150 juniores deelnemers

OPGELET: GEEN INSCHRIJVINGEN TER PLAATSE !

RENNERS  NIEUWELINGEN OF JUNIORES DIE NIET OP DE DEELNEMERSLIJST STAAN ZIJN NIET GESELECTEERD DOOR HUN PROVINCIALE AFDELING EN KUNNEN NIET DEELNEMEN

********************************************************************

Seuls les coureurs sélectionnés par le coach fédéral (Débutants) ou par leur section provinciale peuvent participer aux courses de côte
Cela en fonction du quota prévoyant un total maximum de partants de 120 débutants et 150 juniors.

ATTENTION: PAS D’INSCRIPTIONS SUR PLACE !

LES COUREURS DÉBUTANTS OU JUNIORS QUI NE FIGURENT PAS SUR LA LISTE DES PARTICIPANTS NE SONT PAS SELECTIONNÉS PAR LEUR SECTION PROVINCIALE ET NE PEUVENT PAS PARTICIPER

*************************************************************************

Only riders selected by the national coach (Debutants) of by their provincial section can participate at hill climbing races
This according the quota which is established up to a maximum total of 120 Debutants and 150 Juniors

ATTENTION: NO ENTRIES POSSIBLE ON SITE !

RIDERS DEBUTANTS OR JUNIORS WHO DON’T APPEAR ON THE PARTICIPATION LIST ARE NOT SELECTED BY THEIR PROVINCIAL SECTION AND THEREFORE THEY CANNOT PARTICIPATE

 

Klimkoersen / Courses de côte : Nieuwelingen  - Débutants 2019

18/07/2019

HERBEUMONT

Website

Info

Kandidatuur

Deelnemers/Participants

Uitslag/Résultats

01/08/2019

VRESSE S/SEMOIS

Website

Info

Kandidatuur

Deelnemers/Participants

Uitslag/Résultats